Skederid (s Finsta)

Poststationen öppnades 1 januari 1875, stängdes 22 oktober 1884. (Sedan Finsta)

Kyrkoherde Nils Johan Mohlin, född 1840, blev föreståndare 1 januari 1875.
Årsarvode: 250 kronor.

Vid förhandlingar om lantbrevbäringens införande hade poststationens indragning förts på tal, men tanken förverkligades inte, sedan Mohlin gått med på att sänka årsarvodet på hösten 1879.

Även här ledde emellertid järnvägens tillkomst till indragning av poststationen. Den flyttades till järnvägsstationen i Finsta 23 oktober 1884.

Namnet Skederid har därefter inte förekommit i poststationsförteckningarna.

Senaste kommentaren

07.11 | 23:40

Gör ni värderingar av frimärken? Min fru har en hel del frimärken som hon skulle vilja ha värderade.
MVH Fredrik